Restorative Yoga

Restorative yoga är en yogaform som ger din kropp chans till total vila, avslappning och återhämtning. Hjälper dig vid stress, utmattning och smärta. Vi ligger bekvämt i de olika positionerna och minst 20 minuter för att ge kroppen bästa förutsättningar för djup återhämtning och avslappning.

Vi använder oss av bolster, filtar, kuddar och allt finns att låna på plats.

Passar alla, men framförallt om man varit eller är i en utmattning.